Milica Podstrelencová

Milica Podstrelencová, Mgr.

členka Slovenskej výtvarnej únie aktívna v Združení keramikov Slovenska
členka Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska

štúdium

1971 – 1975 Stredná škola umeleckého priemyslu Bratislava, odbor keramika a porcelán
1996 – 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, odbor- výtvarná tvorba a výchova

prax

1973 – 1975 reštaurovanie keramiky – Liptovská Mara
1975 – 1977 práca v umeleckých dielňach SFVÚ Bratislava, odbor – keramika
1978 – 2015 pedagóg – Základná umelecká škola J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
2016 – keramička v slobodnom povolaní

údaje o výstavách

1993 Liptovský Mikuláš – Múzeum Janka Kráľa – textilná tapiséria a keramika
1994 Ministerstvo hospodárstva SR – výstava Liptov – kolekcia tapisérií
1995 Bratislava – výstava s Alexandrom Bohóm – kolekcia tkaných tapisérií
1995 Bratislava – výstava s A. Bohóm, Cik – Cak Centrum
1997 - 2017 – Výstavy so ZVUSS – mnohonásobný vystavujúci člen
1997 Bratislava – Forma 1997 – celoslovenská výstava užitého umenia
2006 Trenčín – Váza pre jeden kvet – výstava Združenia keramikov Slovenska
2006 Pezinok – súťaž Cechu slovenských keramikov, Misa na ovocie – 3. miesto
2007 Krosno (Poľsko), Trenčín, Prešov – Slovenská keramika dnes, 5. trienále súčasnej slov. keramiky
2007 Bratislava, Bienále úžitkového umenia
2007 ISTRO – REALIS Bratislava, s.r.o. – priestorová inštalácia z porcelánu
2009 „Na Hranici“ – výstava súčasného medzinárodného keramického umenia v Komáromskej pevnosti (Maďarsko)
2010 Európske bienále keramiky-Prévelles-Tuffé/ Francúzsko/
2010  Asociácia slovenského umenia- výstava v Kysuckej galérii Oščadnica
2011 Argile Fragile-samostatná výstava,Lipt.mikuláš GPMB-Centrum Kolomana Sokola
2011  3. Bienále úžitkového umenia FORMA – Bratislava
2013 Focus Europa-7.International Contemporary Art ,Kulmbach /Nemecko/
2016 Bielorusko, Bobruisk- medzinárodné keramické sympózium
2017 6. Bienále úžitkového umenia FORMA – Bratislava-3 plastiky

Zameriavam sa na keramiku a textilné tapisérie. Súčasťou mojej tvorby je výroba šperkov z keramiky v unikátnom prevedení. Šperky sú skutočné originály z keramiky, porcelánu a pravej kože.